Flor Uygulaması

Flor dünyamızda yaygın olarak bulunan doğal bir mineraldir. Bazı gıda ve su kaynakları da flor ihtiva ederler. Florun ağız ortamında uygun oranda ve sürekli bulunması durumunda diş çürüğü oluşumunu önlediği yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Özellikle başlangıç halindeki çürüklerde (beyaz renkli diş çürükleri) diş minesinde remineralizasyona sebep olarak hasar görmüş diş dokusunun güçlenmesine ve dolayısıyla da çürüğün önlenmesine sebep olmaktadır.

Ayrıca günümüzde dengeli beslenme, ağız hijyeninin flor ihtiva eden diş macunları, ağız gargaraları ile desteklenmesi ve fissür örtücü uygulamaları ile çocuklarda diş çürüklerinden korunma artık mümkündür. Bunlara ek olarak çocuklarda her 6 ayda bir diş hekimleri tarafından uygulanan yerel flor uygulamaları veya günlük flor kullanımı ile tüm hayatları boyunca diş çürüklerinden korunmaları mümkündür.

Sistemik flor kullanımlarda çocukların gelişen dişlerindeki kalsiyumla yer değiştirerek çürüğe karşı daha fazla dayanıklı ve kararlı diş minesini gelişimine neden olmaktadır. Lokal olarak kullanıldığında ağızda kalsiyum florür devamlı bulunduğundan dolay başlangıç düzeyindeki çürüklerin remineralizasyonu hızlandırır. Bakterilerin diş yüzeyine yapışıp çoğalmasına izin vermez.

Fluoridli jeller

İçeriğinde diş macunu ve gargaralardan daha yüksek oranlarda fluorid içeren koruyucu tipte jellerdir. Fluorid jeller hastanın yaşına uygun farklı boylardaki kaşıklar kullanılarak uygulanırlar. Fluorid jelleri, yutkunma refleksi gelişmiş olan 6 yaşından büyük çocuk hastalara uygulanmalıdır. Fluorid jel uygulaması 1 ile 4 dk arasında sürmektedir.

Fluorid Verni

Yapısında diş macunu ve gargaralardan daha yüksek oranlarda fluorid içeren koruyucu bir tabakadır.

Bu ürünler  yutma refleksi tam olarak gelişmemiş 6 yaşından küçük çocuklarda ayrıca bulantı refleksi olan hastalarda fluor verni kullanılmaktadır. Süt ve sürekli dişlerin tüm yüzeyine fırça yardımı ile sürülür ve saniyeler içinde kuruyarak koruyucu bir tabaka oluşturur. Fluorid verni ve jeller, çocuk hastanın çürük risk grubuna uygun olarak 3 veya 6 aylık aralıklar ile düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Düşük ve orta risk grubundaki çocuklar 6 ayda bir defa, yüksek çürük risk grubundaki çocuklarda ise 3 ay ara ile uygulanmalıdır. Fluorid verni ve jellerin uygulaması mutlaka bir diş hekimi kontrolünde yapılmalıdır. Ailelerin evde uygulayabilecekleri bir yöntem değildir.